ตารางทดลองเรียน ฟรี

    ทดลองเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

    ผู้สนใจสามารถแจ้งทดลองเรียน ฟรี โดยไม่มีเงื่อนใขใดๆทั้งสิ้น                                 จองทดลองเรียนติดต่อได้ที่

                                                                                               E-mail: kingzton1@hotmail.com

                                                                        

                                                                                                                             โทร. 080-414-9894, 02-942-1068, 02-116-1884  

    หลักสูตร 
    รายละเอียด 
    สาขาที่เปิดสอน 
    วันทดลองเรียน 
    สถานะ 
    Speaking
    เพียง 5 ครั้ง สามารถพูดคล่อง   
    จากจิตใต้สำนึก ด้วยสำเนียง 
    ชาวต่างชาติ
    รับรองผล!! (พูดได้แน่นอน     ทบทวนฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
    เสนานิคม 1 วันเสาร์ที่  15 ก.พ. 63

    13.00-14.00 น.
     

     
     
    Speaking เพียง 5 ครั้ง สามารถพูดคล่อง จากจิตใต้สำนึก ด้วยสำเนียง ชาวต่างชาติ 
    รับรองผล!! (พูดได้แน่นอน     ทบทวนฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
    BTS แบริ่ง , อ่อนนุช
    วันอาทิตย์ที่  16 ก.พ. 63

    10.30-12.00 น.
     

    Master key
    เพียงครั้งแรก ท่านจะเข้าใจ โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เพื่อการพูด, เขียนถูกหลักไวยากรณ์
    รับรองผล!! (ทบทวนฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
    BTS แบริ่ง  

    ทุกวันเสาร์

    13.00 - 15.00 น

     


    English for kids หลักสูตรสำหรับคุณหนูที่ต้องการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูดการฟัง ภาษาอังกฤษและ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสนานิคม 1, BTS แบริ่ง,
    อ่อนนุช
    ทุกวันเสาร์, อาทิตย์
    ป.1-ป.3 เวลา 10.00-12.00 น.
    ป.4-ป.6 เวลา 13.00-15.00 น.

        ** ภายใน มกราคม 63 (จำนวนจำกัด) **