เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี

ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้นจะเหมือนกันทุกภาษา คือไม่ว่าเราจะเรียนภาษาอะไร สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือการที่ครูผู้สอนสามารถทำให้ผู้เรียนรักภาษาอังกฤษก่อน เมื่อนักเรียนรักภาษาอังกฤษแล้วก็จะเรียนด้วยความไม่เครียด และจะสามารถเรียนได้ดี หลายคนบ่นว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่อยากเก่งภาษาอังกฤษ คงจะเป็นไปได้ยากที่เราจะเก่งในสิ่งที่ไม่รัก ดังนั้นเราควรจะหาวิธีที่ทำให้ชอบภาษาอังกฤษก่อน แล้วเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษไปเอง ก่อนอื่น เราต้องเริ่มจากการหาวัตถุดิบที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเข้าไปในสมองของเราให้ได้เยอะๆก่อน หรือพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น การฟังภาษาอังกฤษ การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษมากๆ โดยการฟังเพลง หรือดูภาพยนตร์ที่เราชอบเป็นภาษาอังกฤษ ทำซ้ำๆหลายๆรอบ พยายามพูดตาม ให้สำเนียงเหมือนให้ได้ แล้วจึงมาหาความหมายในภายหลังว่าคำภาษาอังกฤษนั้นถ้าแปลเป็นไทยแล้ว มีความหมายอย่างไร ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ผลดีอย่างรวดเร็ว แล้วคำว่า “ภาษาอังกฤษยาก” ก็จะไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกต่อไป

 "ทำอย่างไรให้ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง" หรือ "ทำอย่างไรจึงจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง” และ “ทำอย่างไรจึงจะพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง” เป็นคำพูดที่คนส่วนใหญ่พูดถึงกัน ทั้งๆที่เรียนภาษาอังกฤษกันมาแล้วหลายปี ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนยังต้องเสาะหาที่เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากการเรียนในโรงเรียน และบางคนผ่านการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษมาแล้วหลายสถาบัน แต่ก็ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สักที บางคนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี เข้าใจดี หรือ บางคนทำคะแนนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เพราะอะไร 

สาเหตุที่สำคัญคือ การฟังภาษาอังกฤษ กล่าวคือเราต้องพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรกก่อน และวิธีการฟังให้ได้ผลดีคือ เราต้องฟังประโยคซ้ำๆ หลายๆรอบ จนขึ้นใจแล้วพูดตาม ออกเสียงเลียนแบบให้เหมือนที่สุด อาจไม่เข้าใจความหมาย หรือคำแปล ไม่เป็นไร ขอให้พูดภาษาอังกฤษออกมาให้ได้ก่อน เมื่อเราพูดประโยคภาษาอังกฤษเหล่านั้นออกมาได้แล้ว เราก็หลุดออกจากกับดักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้แล้ว  นั่นแปลว่าเราได้เข้าสู่วงจรของการที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติแล้ว  หลังจากนั้นจึงค่อยมาศึกษาคำแปลของประโยคเหล่านั้น และเพิ่มประโยคภาษาอังกฤษให้มีสะสมในสมองมากขึ้น ลำดับต่อไปจึงฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษเหล่านั้นให้เร็วขึ้น เราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติจากจิตใต้สำนึกโดยไม่ติดขัดอีกแล้ว แล้วจึงมาฝึกหรือแก้ไขคำที่เรามักจะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ไม่ชัด ให้พูดได้ชัดเจนขึ้น ตรงนี้อาจต้องอาศัย ครูสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นเจ้าของภาษา เช่นชาวอังกฤษ หรือชาวอเมริกันมาช่วยสอน เพื่อให้เรียนได้เร็วและมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ถ้าทำเช่นนี้ได้บ่อยๆก็จะสามารถ ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง และพูดภาษาอังกฤษเก่ง

Kingzton English  เป็น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่นำหลักการดังกล่าวข้างต้น และวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับมาแล้วจาก 26 ประเทศทั่วโลก มาผสมผสานกับหลักจิตวิทยาการสอนที่เหมาะสมกับคนไทย แล้วพัฒนาออกมาเป็นหลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างอัตโนมัติ จากจิตใต้สำนึก


สนใจทดลองเรียนฟรี!! คลิกที่นี่

Share