สำนวนภาษาอังกฤษ

จากคำเรียกร้องของของนักเรียน ที่สนใจจะใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น รวมถึงน้องๆ ที่ไปเจอสำนวนภาษาอังกฤษแปลกๆในข้อสอบแล้วทำไม่ได้ Kingzton English จึงได้รวบรวม สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นที่น่าสนใจ หรือใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ มาให้ทุกท่านได้เรียนกัน เพื่อให้ไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราหวังว่าสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษของเพื่อนๆน้องๆ และนักเรียน Kingzton English ทุกคน

  • To go Dutch  หมายถึง to share a cost of a meal คือการช่วยกันจ่ายค่าอาหาร (ต่างคนต่างจ่ายของตนเอง) 

    • ตัวอย่าง: We agree to go Dutch for this party. 

  • It's a piece of cake  หมายถึง very easy คือง่ายมากๆ 

    • ตัวอย่าง: I can do it myself. It's a piece of cake. 

  • Keep in touch  หมายถึง keep contact คือการติดต่อกัน ใช้สำหรับคนที่จะจากกันเป็นเวลานาน เวลาที่จะจากกัน เราจะพูดให้เขาติดต่อกลับมา เราสามารถพูดคำว่า Please keep in touch.

Share  


ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ