ตารางเรียนทั้งหมด

Kingzton English เราแบ่งตารางเรียนเป็น 3 แบบดังนี้

ตารางทดลองเรียน

คุณสามารถทดลองเรียนกับเราได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราเป็นตัวเลือกที่ใช่ของท่าน ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ตารางคอร์สเปิดใหม่

แสดงตารางคอร์สของ Kingzton English สาขาใกล้บ้านของท่าน ที่กำลังจะเปิดในไม่ช้า พร้อมสถานะ

ตารางเรียนทบทวน

นักเรียนของเราสามารถเลือกเรียนชดเชย หรือทบทวนบทเรียน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด

นอกจากนั้น Kingzton English พร้อมที่จะจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามคำแนะนำของท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถกำหนดวัน และเวลาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้อีกด้วย