คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สาขาเสนานิคม 1 


Speaking รุ่น S32 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 น.

(เหลือ 3 ที่นั่งสุดท้าย)
เสนานิคม 1 22 ก.พ. 6323 พ.ค. 2563 Aj Jane 


 สาขา BTS แบริ่ง

  Speaking รุ่น B33 
      Beginner & Pre-                   Intermediate
             60 ชม.
            **รับรองผล 
         พูดได้แน่นอน**

 
เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 น
 
(เต็ม)

BTS แบริ่ง

7 ธ.ค. 62
14 มี.ค. 2563

  Aj. John
  Speaking รุ่น B34 
      Beginner & Pre-       Intermediate
  60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**


เรียน วันเสาร์
เวลา 10.00-15.00 นBTS แบริ่ง

15 ก.พ. 63

23 พ.ค. 2563

Aj. Dick


Master Key
40 ชม.
**แล้วภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน** 


เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.00-16.00 น 

(เหลือ 4 ที่นั่งสุดท้าย)


BTS แบริ่ง
16 ก.พ. 63

 


17 พ.ค. 2563

 
Aj. Sunny
 สาขา อ่อนนุช

Speaking รุ่น ON-1 
      Beginner & Pre-       Intermediate
  60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**เรียน วันเสาร์
เวลา 10.00-15.00 น

(เหลือ 1 ที่นั่งสุดท้าย)

อ่อนนุช

 


25 ม.ค. 63


2 พ.ค. 63

Aj  Num 
Speaking รุ่น ON-2 
 Beginner & Pre-       Intermediate
  60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.30-17.30 น

(เหลือ 2 ที่นั่งสุดท้าย)

อ่อนนุช

23 ก.พ. 6331 พ.ค. 63


Aj  John 
         
                    ** 1-31 มกราคม 63 ** (จำนวนจำกัด)

                                                  ทดลองเรียน หรือ วัดระดับภาษาอังกฤษ