คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน สิงหาคม-กันยายน 2561


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สาขาเสนานิคม 1 


Speaking รุ่น S22 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.

เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.00-16.00 น

เสนานิคม 1

29 ก.ย. 2561

16 ก.พ. 2562

Aj. Jane
Speaking รุ่น S23 
Intermediate & Upper
Intermediate
40 ชม.
เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.00-15.30 น
เสนานิคม 1
29 ก.ย. 2561
2 ก.พ. 2562
 Aj. Linda
Master Key รุ่น S20
  40 ชม.
เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.00-16.00 น
เสนานิคม 1
18 ส.ค. 2561
24 พ.ย. 2561
Aj. Sunny
 
  สาขา BTS แบริ่ง
   Speaking รุ่น B21 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.00-17.00 น
BTS แบริ่ง
16 ก.ย. 2561
13 ม.ค. 2562
Aj. John 

  ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ