คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน ตุลาคม-ธันวาคม 2561


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สาขาเสนานิคม 1 


Speaking รุ่น S26 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.

เรียน วันอาทิตย์ 
เวลา 10.30-15.30 น

เสนานิคม 1

2 ธ.ค. 2561

24 มี.ค. 2562

Aj. Linda / Aj Jane
Speaking รุ่น S25
(เรียนวันธรรมดา) 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
เรียน วันอังคาร, พฤหัส 
เวลา 10.30-14.30 น
เสนานิคม 1
25 ต.ค. 2561
3 ม.ค. 2562
Aj. Linda / Aj Jane


  สาขา BTS แบริ่ง   Speaking รุ่น B23 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 น
BTS แบริ่ง
1 ธ.ค. 62
23 มี.ค. 2562
Aj. John 

  ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ