คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สาขาเสนานิคม 1 


Speaking รุ่น S27 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.

เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.30-17.00 น
(3 ชม.)

เสนานิคม 1

2 ก.พ. 2561

22 มิ.ย. 2562

Aj. Linda / Aj Jane
 


  สาขา BTS แบริ่ง   Speaking รุ่น B24 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.00-17.00 น
BTS แบริ่ง
27 ม.ค. 62
12 พ.ค. 2562
Aj. John 

  ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ