ตารางวันหยุดประจำปี 2561 

 

30 ธ.ค. 2560 – 2 ม.ค. 2561 
วันสิ้นปี , วันปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง
1 มี.ค. 2561 
วันมาฆบูชา  
13 – 16 เม.ย. 2561 
วันสงกรานต์ , วันหยุดต่อเนื่อง
1 พ.ค. 61

29 พ.ค. 2561 
วันแรงงานแห่งชาติ

วันวิสาขบูชา
27 – 30 ก.ค. 2561 
วันอาสาฬหบูชา วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10,                 วันเข้าพรรษา , วันหยุดต่อเนื่อง
11 – 13 ส.ค. 2561 
วันแม่แห่งชาติ , วันหยุดต่อเนื่อง
13-15 ต.ค. 2561 
วันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่ 9 และวันหยุดต่อเนื่อง  
23 ต.ค. 2561 
วันปิยะมหาราช
5 ธ.ค. 2561 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
8 – 10  ธ.ค. 2561 
วันรัฐธรรมนูญ , วันหยุดต่อเนื่อง 
30 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 2562 
วันสิ้นปี , วันขึ้นปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง