วันหยุดประจำปี  2563 

 

28 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 
วันสิ้นปี , วันปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง
8 - 10 ก.พ. 2563 
วันมาฆบูชา , วันหยุดต่อเนื่อง      
13 – 16 เม.ย. 2563 
วันสงกรานต์ , วันหยุดต่อเนื่อง
1 พ.ค. 2563

6 พ.ค. 2563  

3 มิ.ย. 2563

วันแรงงานแห่งชาติ

วันวิสาขบูชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา ฯ
                    
4 – 6 ก.ค. 2563 

28  ก.ค. 2563  
วันอาสาฬหบูชา   วันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
12 ส.ค. 2563 
วันแม่แห่งชาติ  
13 ต.ค. 2563 
วันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่ 9    
23 - 25 ต.ค. 2563 
วันปิยะมหาราช    วันหยุดต่อเนื่อง
5 - 7 ธ.ค. 2563 
วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ    วันหยุดต่อเนื่อง
10  ธ.ค. 2563 
วันรัฐธรรมนูญ  
31 ธ.ค. 2563 – 4 ม.ค. 2564 
วันสิ้นปี , วันขึ้นปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง