ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Kingzton English มีความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตร พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย โดยหลักสูตรของเรา

รับรองผลว่า บุคลากรของท่านจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน และยังสามารถพูดสื่อสารเกี่ยวกับงานที่ทำด้วย

โดยสามารถรับชมภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมาของ Kingzton English ดังนี้

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่
  ไว้วางใจเรา
>>

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

 

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

ราคาหลักสูตร

อบรมนอกสถานที่ไม่เกิน 15 ท่าน

40 ชั่วโมง

พิเศษเหลือเพียง

  60,000   บาท  


จาก 85,000  บาท 

Share  


  • ฟรี เอกสารการเรียนการสอน
  • ฟรี สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ