Odoo image and text block

คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ??

อยากพูดภาษาอังกฤษคล่อง อยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ก็ทำไม่ได้ และก็ยังคงพูดภาษาอังกฤษแบบติดๆขัดๆ

 • ใช้เวลาคิดนานกว่าจะพูดได้แต่ละประโยค

 • ไม่มั่นใจในการพูด ว่าจะพูดถูกไวยากรณ์อังกฤษหรือไม่

 • ใช้สำเนียงไม่ถูกต้อง

 • ฟังชาวต่างชาติพูดแล้วไม่ค่อยเข้าใจ รู้สึกว่าเขาพูดเร็ว ฟังไม่รู้เรื่อง

 • ไวยากรณ์ไม่แม่น

 • ฯลฯ

หรือคุณกำลังหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่จะสอนให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ใช้ไวยากรณ์อังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยความมั่นใจ แต่ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า จะเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาอังกฤษใดจะสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่แตกต่างจากเดิมและทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆ

เราช่วยคุณได้ โดยรับรองผล พูดภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างอัตโนมัติ จากการเรียน 5 ครั้งแรก

โรงเรียนสอนภาษา Kingzton English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่สอนให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องจากจิตใต้สำนึก และสำเนียงดี รวมถึงสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษเป็นเร็วกว่าวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบปกติ ถึง 4 เท่า ด้วยวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการฟังมากพอๆกับการสอนพูดภาษาอังกฤษ เรานำแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมาแล้วจาก กว่า 26 ประเทศทั่วโลก มาผสมผสานกับหลักจิตวิทยาการสอนที่เหมาะสมกับคนไทย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้าพูด ได้ใช้ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่เรียน ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถฟังชาวต่างชาติ (Native Speaker) เข้าใจ และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างอัตโนมัติจากจิตใต้สำนึก

 • ไม่ต้องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน

 • ไม่ต้องท่องศัพท์

 • มีความแม่นยำทางไวยากรณ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องท่องจำหลัก

 

วิธีพูดภาษาอังกฤษให้เก่งและฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง

คนที่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วหลายปี และยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ มักจะมีคำถามนี้อยู่ในใจคือ "ทำอย่างไรจึงจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง” หรือ "ทำอย่างไรให้ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง"และ “ทำอย่างไรจึงจะพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง” ทั้งๆที่เรียนภาษาอังกฤษกันมาแล้วหลายปี

ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนยังต้องเสาะหาที่เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่ต้องเรียนในโรงเรียน และบางคนผ่านการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษมาแล้วหลายสถาบัน แต่ก็ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ซักที บางคนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี เข้าใจดี หรือ บางคนทำคะแนนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ...เพราะอะไร??

สาเหตุที่สำคัญคือ ปัญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษ กล่าวคือเราต้องพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษก่อน และวิธีการฟังให้ได้ผลดีคือ เราต้องฟังประโยคซ้ำๆ หลายๆรอบ จนขึ้นใจแล้วพูดตาม ออกเสียงให้เหมือนที่สุด อาจไม่เข้าใจความหมายหรือคำแปล ไม่เป็นไร ขอให้พูดภาษาอังกฤษออกมาให้ได้ก่อน

เมื่อเราพูดประโยคภาษาอังกฤษเหล่านั้นออกมาได้แล้ว เราก็หลุดออกจากกับดักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้แล้ว นั่นแปลว่าเราได้เข้าสู่วงจรของการที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติแล้ว

หลังจากนั้นจึงค่อยมาศึกษาคำแปลของประโยคเหล่านั้น และเพิ่มประโยคภาษาอังกฤษให้มีสะสมในสมองมากขึ้น ลำดับต่อไปจึงฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษเหล่านั้นให้เร็วขึ้น เราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติจากจิตใต้สำนึกโดยไม่ติดขัดอีกแล้ว

แล้วจึงมาฝึกหรือแก้ไขคำที่เรามักจะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ไม่ชัด ให้พูดได้ชัดเจนขึ้น ตรงนี้อาจต้องอาศัยครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา เช่นชาวอังกฤษ หรือชาวอเมริกันมาช่วยสอน เพื่อให้เรียนได้เร็วและมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ถ้าทำเช่นนี้ได้บ่อยๆก็จะสามารถ ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง และพูดภาษาอังกฤษเก่ง

 

วิธีการเรียนการสอน หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษนี้ เป็นหลักสูตรที่นำวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับจาก 26 ประเทศทั่วโลก มาผสมผสานกับหลักจิตวิทยาที่เหมาะสมกับคนไทย โดยสอนตามหลักการเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการสอนเด็กให้พูดภาษาใดๆก็ตาม ซึ่งคุณแม่จะสอนให้ลูกมีความมั่นใจก่อน ด้วยการพูดให้เด็กฟังซ้ำๆจนจำได้ แล้วเด็กก็จะเลียนเสียงออกมาได้ และเมื่อเด็กพูดผิดก็ต้องแก้ไขให้ในทันทีเพื่อไม่ให้จำแบบผิดๆ เมื่อเด็กมีความมั่นใจว่าพูดไม่ผิดแล้วก็จะกล้าพูดออกมาเอง

หลักการในการสอน “หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ” ของทางโรงเรียน

 1. ครูผู้สอนจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเพิ่มทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

 2. เน้นให้นักเรียนมีความแม่นยำในการพูดภาษาอังกฤษ มากกว่าการพูดได้แต่พูดแบบผิดๆและสำเนียงไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละครั้งที่เรียน ครูจะไม่สอนเยอะมากเกินไป แต่จะเน้นที่ความถูกต้องแม่นยำและสำเนียงดี เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆด้วยความแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ประมาณ 1000 ประโยคอย่างแม่นยำและสำเนียงดี แบบชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)

 3. วิธีการสอน เป็นวิธีการสอนที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสนุก ในระหว่างการสอนจะมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้สมองคิดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา ละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความอายและไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ให้มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว

 4. ในระหว่างการสอน จะสร้างสต๊อกประโยคภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน ให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หากออกเสียงไม่ถูกต้อง จะแก้ไขทันที เพื่อให้นักเรียนจดจำการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

จากการเรียนการสอน ที่มีการจัดกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฟังและพูดตลอดเวลาที่เรียน รวมถึงมีกิจกรรมที่แบบผ่อนคลายและสนุกสนานนั้น จะทำให้ผู้เรียนจดจำได้อย่างอัตโนมัติ

ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษดังกล่าว หากเรียนต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 6 เดือนขึ้นไป ผู้เรียนจะพบว่าตนเองสามารถ ฟังชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษในระดับความเร็ว 180 คำต่อนาทีได้เข้าใจ และผู้เรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าผู้เรียนสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว เมื่อนั้น ผู้เรียนจะแม่นไวยากรณ์ไปแล้ว 80% โดยไม่ต้องท่องจำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เมื่อผู้เรียนแม่นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้ว หากได้รับการสอนอย่างถูกวิธีและพัฒนาต่อเนื่องอย่างถูกต้องอีกเพียงเล็กน้อย ก็จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีและเข้าใจ เมื่อสามารถอ่านได้และเข้าใจหลักการอ่านและจับใจความภาษาอังกฤษแล้ว ผู้เรียนจะพบว่าตนเองสามารถเขียนได้ด้วย ซึ่งเป็นทักษะที่ได้จากการอ่านนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้นานเกินกว่า 6 เดือน อาจเนื่องจากข้อจำกัดที่จำเป็นจะต้องเรียนเพื่อทำข้อสอบภาษาอังกฤษให้ได้ คะแนนดี หรือเรียนเพื่อการทำงานในเวลาอันสั้น

ทางโรงเรียนจึงได้เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะให้แก่ผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบเร่งด่วน ดังกล่าว เช่น สอนหลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อปริญญาโท, สอนหลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.ปลาย, GAT, และ สอนหลักสูตรไวยากรณ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน หรือ สอนหลักสูตรสำหรับคนทำงานที่ต้องการเรียนหลักสูตรการนำเสนอและการประชุมเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ เป็นต้น

โดย Kingston English สงวนลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร่ 

Share  

 

ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ