Odoo image and text block

Kingzton English

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอน ที่ได้รับการยอมรับจาก 26 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผสมผสานกับหลักจิตวิทยาการสอนภาษาที่เหมาะสมกับคนไทย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ผ่านการเรียนแบบผ่อนคลายและสนุกสนาน เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนมีการจดจำ และเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งแนวคิดของเราสำหรับการเรียนทุกภาษานั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการฟังเป็นอันดับแรก แล้วจึงพูด อ่าน แล้วจึงเขียน (เปรียบเสมือนตัวเราคือโรงงาน ต้องมีวัตถุดิบเข้าไปก่อน จึงจะผลิตผลผลิตออกมาได้ และการฟังกับการอ่าน เสมือนเป็นการนำวัตถุดิบเข้าไป เพื่อสร้างผลผลิตออกมา) ซึ่งทำให้ผู้เรียน ไม่ติดกับดักของไวยากรณ์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นใจในตนเอง ในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
อาจารย์ผู้สอนชั้นเยี่ยม

ทาง Kingzton English ได้ใช้อาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษกับนักเรียนชาวไทยเป็นอย่างดี ที่สามารถจะใช้หลักจิตวิทยาที่ดึงศักยภาพทางด้านภาษาของผู้เรียนออกมาได้ภายในการเรียนเพียง 5 ครั้งเท่านั้น เราจึงกล้าที่จะรับรองว่าผู้เรียนจะสามารถสามารถฟังชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ ในระดับความเร็ว 180 คำต่อนาทีได้เข้าใจ และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติผ่านการเรียนการสอนของเรา

Odoo image and text block
Odoo text and image block

ที่ตั้งสะดวกสบาย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

ปัจจุบัน Kingzton English มีทั้งหมด 2 สาขา  ได้แก่ สาขาเสนานิคม 1, สาขา BTS แบริ่ง  ซึ่งทุกสาขานั้น เน้นให้ผู้เรียนสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นทางรถส่วนตัว และ BTS นอกจากนั้นทาง Kingzton English ยังให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จะช่วยสนับผู้เรียนในทุกๆด้าน อาทิเช่น ห้องเรียนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered), อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัด ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงถึงความใส่ใจที่ทาง Kingzton English นั้นมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนกับเรา