เรียนอังกฤษกว่า 10 ปี ยังพูดไม่ได้? ให้ Kingzton English ช่วยคุณสิ เรารับรองผล!!!
Kingzton English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งเราได้ทำการศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งๆที่เรียนภาษาอังกฤษภาคบังคับมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี และนอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังได้ศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายๆประเทศ ประกอบกับศึกษาจิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคนในช่วงวัยต่างๆ เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารและโปรโมชั่น

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ Kingzton English

หลักสูตรเพื่อคนไทย

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับกว่า 26 ประเทศทั่วโลก ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และอาจารย์คุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับรองผลการเรียน

ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จไปกับการเรียนการสอนที่ Kingzston English

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ไม่ว่าท่านจะมีพื้นฐานทางภาษาอย่างไร มีความต้องการในการเรียนแบบไหน ทางสถาบันสามารถตอบโจทย์ความต้องการ โดยท่านสามารถร่วมจัดตางรางเรียนกับทางสถาบันได้

รีวิวจากนักเรียนของเรา

ลูกค้าองกร
ที่ให้เราให้ความไว้วางใจ

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ